ExoCortex voert internetconsultatie Schiphol uit

05 januari 2019

In samenwerking met Partners en Pröpper heeft Exocortex in opdracht van Omgevingsraad Schiphol een internetconsultatie uitgevoerd. De internetconsultatie Schiphol is onderdeel van een brede reeks aan activiteiten die de Omgevingsraad Schiphol heeft georganiseerd om de opvattingen van mensen te betrekken bij de totstandkoming van de adviezen over de toekomst van Schiphol die zijn gevraagd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Er zijn tien open vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende onderwerpen en waarover iedereen zijn mening heeft kunnen geven. Deze vragen gingen onder andere over de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in de jaren na 2020, selectieve ontwikkeling van Schiphol, ruimte voor intercontinentaal verkeer, de betekenis van Schiphol voor de Nederlandse economie, de overlast die vliegverkeer kan veroorzaken, de rol van geluidsmetingen, nachtvluchten, wonen nabij Schiphol, CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en fijnstof.

Bekijk hier het video-verslag van Omgevingsraad Schiphol over de Schiphol internetconsultatie.

Of bekijk de resultaten van de Schiphol internetconsultatie in het online dashboard: