Named Entity Recognition laat zien over wie of wat er wordt gesproken